Home > helpdesk

Anti-SPAM maatregelen bij Sipo.nl

Laatste aanpassing: 04/24/18 17:16:16

Mail die binnenkomt op de mailserver van Sipo.nl wordt op verschillende manieren gecontroleerd op SPAM en virussen. Controle vindt plaats op de volgende manieren, in de volgorde waarin ze vermeld staan:

 1. RFC 2822

  Mail dient te voldoen aan RFC 2822, de meest recente standaard voor het 'Internet Message Format', zie http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt
 2. RBL (Real-time Blocking List) checks

  De verzendende mailserver wordt eerst gecontroleerd tegen een aantal RBLs, te weten:
  • relays.ordb.org

   komt de server hierin voor, dan wordt de mail geblokkeerd.
  • list.dsbl.org

   komt de server hierin voor, dan wordt de mail geblokkeerd.
  • sbl.spamhaus.org

   komt de server hierin voor, dan wordt de mail geblokkeerd.
  • bl.spamcop.net

   komt de server hierin voor, dan wordt de mail doorgelaten. Er wordt echter wel een extra header aan het bericht toegevoegd. Deze ziet er als volgt uit:
   X-spam-warning: sending host (xxx.xxx.xxx.xxx) is blacklisted at bl.spamcop.net
   Deze header kan door een mail-client worden gebruikt om de mail te filteren.
  Onderaan deze pagina vindt u meer informatie over deze RBLs.
 3. Attachments, bestandsextensies

  Bevat een mail een attachment, waarvan de naam de extensie .com, .vbs, .bat, .pif of .scr heeft, dan wordt het bericht geblokkeerd.
 4. Virusscanner

  Bevat een mail een attachment, die door onze virusscanner herkend wordt als een virus of anderszins schadelijk bestand, dan wordt het bericht geblokkeerd. De virusdefinities worden viermaal per dag bijgewerkt.
 5. Spam scanning met SpamAssassin

  Als de mail door alle bovenstaande checks heen is gekomen, dan wordt de mail gescanned door SpamAssassin. Dit programma kent een score toe aan het bericht. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat het SPAM betreft. Hierbij worden de volgende regels gehanteerd:
  1. Is de score kleiner dan 3.1, dan wordt de mail doorgelaten.
  2. Valt de score tussen 3.1 en 6.5, dan wordt de mail doorgelaten. Er wordt echter wel een aantal extra headers aan het bericht toegevoegd en het subject wordt aangepast. Meer informatie hierover is te vinden op de betreffende helpdesk pagina.
  3. Is de score groter dan 6.5, dan wordt de mail geblokkeerd.

Real-time Blocking Lists

Indien u hier terecht gekomen bent via een foutmelding van ons mailsysteem, of dat van uw provider, dan is de volgende informatie misschien voor u van belang.

De foutmelding "sending host (xxx.xxx.xxx.xxx) is blacklisted at xxx.xxxx.xxx" betekent, dat de mail server die een bericht bij Sipo.nl probeert af te leveren, vermeld staat in de betreffende RBL.

Informatie over de RBLs die door Sipo.nl worden geraadpleegd vindt u hier:

Terug naar de helpdesk